Sort Descending
filters
More Options
Shortlist
  •   Add All to Shortlist
Artist Artist (Chinese Name) Title Production date Accession number
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Calm
2009
2011.062
Zhou Xiaohu Zhou Xiaohu
周啸虎
The Gooey Gentleman
2002
2011.130
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Spread B-041
2010
2011.063
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Under Heaven 20121018
2012
2013.001
Zhou Xiaohu Zhou Xiaohu
周啸虎
Borderism
2012
2013.010
Zhou Xiaohu Zhou Xiaohu
周啸虎
America Likes Me
2012
2012.107
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Immortals' Trails in Secret Land
2012
2012.069
Zhou Xiaohu Zhou Xiaohu
周啸虎
Even in Fear
2008
2012.109
Zhou Xiaohu Zhou Xiaohu
周啸虎
Secret
2012
2013.009
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Play 201301
2013
2013.104
Zhou Xiaohu Zhou Xiaohu
周啸虎
History of Misunderstanding—Voyeurism
2013
2013.117
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Eternity - Longxing Temple Buddha Statue Part Three, Tang Dynasty Buddha Statue, Longxing Temple Buddha Statue part Five, Northern Qi Amitabha Statue, Vairochana, the Cosmic Buddha, Hebei Northern Qi Dynasty Standing Buddha Torso, Parthenon East Pediment
2013-2014
2013.206
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Physique of Consciousness Museum — Facepalm / Exercise 9 - Posture 13
2012-2013
2013.246
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Just Like the Way You Are 11
2014
2015.068
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Just Like the Way You Are 5
2011
2015.067
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
European Thousand-Armed Classical Sculpture
2014
2015.201
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
In Just a Blink of an Eye
2005-2014
2013.266
Zhou Xiaohu Zhou Xiaohu
周啸虎
Self Defence
2007
2015.516
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Small Change (One-Renminbi Tank)
2014
2016.003
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Under Heaven - Black Light 0302VS0137
2013
2016.037
Zhou Xiaohu Zhou Xiaohu
周啸虎
Scatter Perspective 8
2016
2017.110
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
"Hello"
2018-2019
2018.128
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Communication (Bright, Impulsive, Awkward)
2019
2019.152
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Communication (Unexpected, Calm, Exciting)
2019
2019.151
Zhou Xiaohu Zhou Xiaohu
周啸虎
Choir
2018
2019.088
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Dah…Dah…Dah…Dah…
2009
2019.107
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
In Progress #180x131
2012
2019.103
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
You're Going to Heaven Tomorrow
2009
2019.106
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Plaything Study 07
2012
2021.123
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Plaything Study 11
2012
2021.126
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Just Like the Way You Are 10
2012
2021.128
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Just Like the Way You Are 18
2014
2021.130
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Just Like the Way You Are 20
2014
2021.131
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Plaything Study 20
2019
2021.133
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Just Like the Way You Are 17
2020
2021.134
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Just Like the Way You Are 16
2020
2021.135
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
See You Again 1
2020
2021.137
Lin Yen-Wei Lin Yen-Wei
林彥瑋
Plaything Study 04
2012
2021.122
Zhou Xiaohu Zhou Xiaohu
周啸虎
Darwin's Frog
2014
2014.196
XU ZHEN® XU ZHEN®
徐震®
Evolution - Early Tang Dynasty of Mogao Cave No. 321, Bwa Sun Mask
2018
2020.002
Loading...