More Options
Shortlist
  •   Add All to Shortlist
Artist Artist (Chinese Name) Title Production date Accession number
Nabuqi Nabuqi
娜布其
2020.02.10
2021
2021.184
Nabuqi Nabuqi
娜布其
2020.02.11
2021
2021.186
Nabuqi Nabuqi
娜布其
2020.04.23
2021
2021.187
Nabuqi Nabuqi
娜布其
A View Beyond Space No. 5
2015
2021.179
Nabuqi Nabuqi
娜布其
A View Beyond Space No. 7 - 12
2015
2021.180
LuxuryLogico LuxuryLogico
豪華朗機工
Solar
2010
2011.058
Hou I-Ting Hou I-Ting
侯怡亭
Complexing Body - A Young Hare by Albrecht Durer
2011
2011.032
Chen Yujun Chen Yujun
陈彧君
Asian Circumscription 1111
2011
2011.021
Huang Jing Yuan Huang Jing Yuan
黄静远
Gossip from Confucius City 1
2011
2012.035
Huang Jing Yuan Huang Jing Yuan
黄静远
Gossip from Confucius City 3
2012
2012.037
Chen Chunmu Chen Chunmu
陈春木
Thinkers of Salvation
2011
2011.014
Cai Lijuan Cai Lijuan
蔡丽娟
Linear Space 3
2011
2011.009
Cai Lijuan Cai Lijuan
蔡丽娟
Linear Space 4
2011
2011.010
Liao Chien-Chung Liao Chien-Chung
廖建忠
Transformer Box
2011
2011.202
Tu Pei-Shih Tu Pei-Shih
杜珮詩
The Adventures in Mount Yu 01
2010
2012.078
Tu Pei-Shih Tu Pei-Shih
杜珮詩
Who Cares About the Real
2008
2012.079
Zhang Tingqun Zhang Tingqun
张庭群
2010-2011.9.10
2011
2011.128
Zhao Yongbo Zhao Yongbo
赵博[赵永勃]
Circulation
2010
2012.105
Xia Guo Xia Guo
夏国
Pop Figure 1
2011
2012.089
Xia Guo Xia Guo
夏国
Untitled 17
2009
2012.090
Loading...